این منم آن نغمه ناجور

«ملت ما ملت گريه است »

آيت الله خمينی

نکته جالب اينکه تا پارسال جشن نيکوکاري برگزار ميکردند و ملت هم در اين جشن شرکت ميکرد و خوشحال بود از اينکه دارد بهمنوعش کمک ميکند. و در هر حال تو هر جشني جماعت اصولا خوشحالند.
اما امسال باتوجه بگفته رهبر فقيد (که اون بالا نوشته شد)، و فضل و عنايات باريتعالي ، جشن نيکوکاري تعطيل شد و به جايش «شور نيکوکاري » علم شد ، تا جماعت در حاليکه شور گرفته اند و دو دستي تو سر خودشان ميزنند بهمنوعانشان هم کمک کنند ؛ و ثوابي دو چندان برند.

چهار شنبه سوري
عارضم خدمتتان که در اين مدتي که وبلاگ بروز نشد ، بنده نشسته بودم و داشتم تحليل جامعه شناختي ميکردم.
آنچه مسلمست اينستکه چهارشنبه سوري بشکل فعلي آن چيز وحشتناکيست ؛ اما از آنجاييکه اين يک آئين ديرين ايرانيست ، مسلما اهدافي جز اين داشته است.
30 سال پيش در زمان شاه اين مراسم چگونه برگزار ميشد؟
جماعت آتشي بپا ميکردند و از روي آن ميپريدند و ميرقصيدند و با خواندن سرودهايي مثل  «زردي من از تو     ،    سرخي تو از من...» آرزوي سلامتي و طلب عشق ميکردند. و در پايان چهارشنبه سوري بشادي مي انحاميد.
اما با ظهور آفتاب انقلاب ، رقصيدن و سرود خواندن و در کل شادي کردن بر ملت حرام شد. چراکه ملت ما بايد ملت گريه باشد.
پر واضحستکه اگر راه اصلي هر جريان اجتماعي را سد کنيد ، جريان متوقف نميشود ، بلکه از جائيکه نبايد ، بيرون ميزند.

30 سالست که دارند تلاش ميکنند چهارشنبه سوري را محو کنند ، اما تنها حاصل تلاششان اين بوده استکه يک شب زيبا و شادي بخش را بشبي وحشت آور تبديل کرده اند.

+ amir ; ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
comment نظرات ()