این منم آن نغمه ناجور

هذيان

يک بار ديگر با حضور دهها ميليوني خود ، پاي صندوقهاي راي مشت محکمي  به اقصا نقاط استکبار خواهيم زد ؛ و نقشه هاي پليد و پلشت آمريکاي جنايتخوار را نقش بر آب ميکنيم.
من راي ميدهم ، تو راي ميدهي ، ما راي ميدهيم ؛ و با راي خود سرنوشت خويش را رقم خواهيم زد و بدين ترتيب در يک پروسه دموکراتيک ، حکومت مردم بر مردم را محقق خواهيم ساخت.
اينجا تنها جاي دنياست که اينهمه حکومتش مردم بر مردم است و بطور ميانگين در هر سال 1.264 انتخابات پر شور در آن برگزار ميشود، و ما از فرط دموکراسي و آزادي احساس خفگي ميکنيم ، و چقدر خوشبحالمان است.

از گفته هاي بالا استنباط ميشود درجه تب بيمار 54 درجه سانتيگراد باشد.
راه حل پزشکي :بيمار را بصورت کاملا لخت در آب سرد بخوابانيد ، باشد که خداوند به اين لخت در آب سرد خوابيده عنايتي بفرمايد.

+ amir ; ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٢٧
comment نظرات ()

چند نکته از دیدار رهبر معظم الشان با مردم

امشب قسمتهایی از دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ، با مردم یکی از شهرها را ، از تلویزیون میدیدم که بخشهایی از آن بنظرم جالب آمد ، و بچند نکته پی بردم. حیفم آمد شما را بی نصیب بگذارم.
در بر هه ای از این دیدار مردی که خود را استاد دانشگاه میدانست پشت تریبون رفت و این بیت را خواند «گفته بودم چو بیائی غم دل با تو بگویم  *** چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیائی» و افزود من الآن چنان آشفته و متحیرم که نمیدانم چه بگویم .(و گویا در این هنگام بود که دامنش از دست برفت ، ولی ما از این واقعه تصویری ندیدیم!)
اما آنچه مهم بود این بود که این مرد پس از سالها ما را از گمراهی در آورد ، و بالا خره ملت فهمیدند که سعدی خدا بیامرز این شعر را برای چه کسی گفته بوده است.
در قسمتی دیگر از مراسم ، شاعری که غیر از شاعری زن هم بود، پشت تریبون رفت و رویاروی مقام بسیار والای رهبری ایستاد .او در حالی که بسختی اشک شوق نمیریخت! چند قطعه شعر در مدح آن مقام همام خواند و رفت.
در اینجا در راستای سخنان گوهربار آن عظیم الشان (که امسال را سال همبستگی نامیدند)با دوستانی که تا 2 ماه دیگر باید کنکور بدهند همبستگی میکنیم ، و تست زیر را با 4 گزینه بحضور ایشان پیشکش میکنیم:
مداحی* آن شاعر مذکور در برابر آن مقام مذکور آدم** را یاد «جلسات دیدار با مردم» کدام شخصیت زیر می اندازد؟
الف- امام علی
ب  - معاویه
ج  - هر دو
د   - هیچکدام
 بکسانی که گزینه صحیح را انتخاب کنند درود میفرستیم.

*در اینجا همان تملق است.
**آدم همان انسان است.

+ amir ; ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱٦
comment نظرات ()

اکبر گنجی

اکبر گنجی

کتاب مانیفست جمهوریخواهی اکبر گنجی بصورت فایل pdf از اینجا قابل دسرسی است.
گنجی قسمت دوم این کتاب را بتازگی نوشته ، میتوانید آنرا از اینجا بخوانید.

+ amir ; ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱٠
comment نظرات ()

انتخابات آزاد

«انتخابات آزاد» این ترکیب بچیزی نمی انجامد جز لوث کردن واژه انتخابات و تهی کردن آن از معنا.وقتی صفت آزاد را بانتخابات نسبت میدهیم در واقع پذیرفته ایم که انتخابات غیر آزاد نیز میتواند وجود داشته باشد ؛ حال آنکه آزادی در ذات انتخابات است و آنچه انتخابات غیر آزاد است اصلا انتخابات نیست.
انتخابات باید حائز شرایطی باشد ، و اگر هر کدام از شرائط را نداشت ، انتخابات محقق نشده است.اگر من در مراسمی که بدروغ نام انتخابات بر آن نهاده اندشرکت کنم ، آنگاه من نیز همردیف تصدیق کنندگان این دروغم و بخود و دیگران ستم کرده ام .
بهمین دلیل است که من هم در انتخابات شرکت نمیکنم.

+ amir ; ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٢
comment نظرات ()