این منم آن نغمه ناجور

بچسبون پشتش

استاد دکتر فرشیدورد در کتاب زبانشناسیش میگوید:

در سی و هفت سال پیش ، بعضی از صاحب مقامات تحقیق نکرده ، بنام « یکسان کردن خط فارسی » تصرفات غیر دقیق در املاء فارسی بعمل آوردند .

چگونگی پیدایش رسم الخط رایج کنونی – رسم الخطی که امروز بعنوان سندی معتبر و مقدس بر کتابهای درسی و روزنامه ها و دستگاههای نشر تحمیل شده است  ، بر اساس « یکسان کردن » خط و جدا نوشتن « می » و «ب» و «ست» استوارست ، این رسم الخط هرچند بصورتهای مختلفی چاپ و ظاهر شده است ولی در اصل یکیست وبنیاد آن مقاله ایست که در حدود چهل سال پیش یکی از دبیران زبان فارسی در مجله آموزش و پرورش چاپ کرد تحت عنوان :« پیشنهادی برای یکسان کردن رسم الخط فارسی » . مقاله ای که بدون هیچ دلیلی پیشنهاد کرده بود که «ب» حرف اضافه را که کلمه ای متصلست و مردم در طی هزار سال آنرا بکلمه بعدی میچسباندند جدا بنویسند .

باری ، با آنکه رسم الخط یاد شده ، هیچ اصل و نسب علمی نداشت و برخلاف رای و نوشته استادان بزرگی چون همائی و فروزانفر و معین و صفا بود ، بزور وزیری مستبد در سال 1342 در مدارس اجرا شد .

 

تصویبنامه استادان زبان و ادبیات فارسی :

اخیراً سند علمی مهمی بوسیله استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران (دکتر سید جعفر شهیدی – دکتر خسرو فرشیدورد – دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی –دکتر علی رواقی – دکتر اسماعیل حاکمی  و ... ) بتصویب رسیده است که مبنای جدیدیست برای ویرایش و تصحیح و املاء.

در زیر ببرخی از مواردی که در این سند آمده اشاره میشود .

-         مواردی که چند شکل درست در خط موجودست ، همه را باید بمردم یاد داد و هیچیک را برای دانش آموزان و نویسندگان نباید غلط گرفت . مثلا اتصال « می » و « را» و «ست» همه صحیحست .

-         « می » و « ند» و «ست» را میتوان دو نوع نوشت ، البته چسباندن آنها بهترست مگر در موارد استثنائی.

-         حرف اضافه «ب» بسبب آنکه از کلمات متصلست بهترست بکلمه بعد از خود بچسبد.

-         ...

***

اخیراً در مدارس ( کلاس اول ابتدائی ) بدانش آموزان میگویند که ضمائر متصل را جدا بنویسند !!! مثلا عبارت « کتابشان » را بنویسند «کتاب شان » یا واژه لبخند را بنویسند « لب خند » .

اگر همینطور پیش برود بجایی میرسیم که تمام حروف را بطور مجزا کنار هم مینویسیم (مانند رسم الخط انگلیسی) و آنوقت میگویند چه کاریه ؟! اصلا بیایید از الفبای انگلیسی استفاده کنیم که خواندن آن هم راحتتر باشد . (مانند ترکیه) . آنگاه دیگر نه کسی میتوانید شاهنامه بخواند و نه دیوان سعدی و حافظ .

 

در مطلبی که نوشتم از کلاس درس دکتر امید مجد و همچنینی کتاب فارسی او بهره گرفتم . جا دارد که ازو تشکر کنم.

***

نکته جالب : سید حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه تلویزیونی لبنان گفت : اگر میدانستیم اسرائیل چنین واکنشی نشان میدهد هرگز آن دو سرباز اسرائیلی را اسیر نمیگرفتیم .

+ amir ; ۳:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/۱٧
comment نظرات ()

تو چه اسمی روش میگذاری؟

این هم وصف حال و روزگار ماست.

                                                      * * *

طبل بزرگ زیر پای چپ را دیدم. یک ساعت و نیم فیلم در یک خاکریز با سه بازیگر. تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.

 

از من میشنوی برو ببینش . احتمال داره از رو پرده جمعش کنند.

 

 

+ amir ; ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/٢
comment نظرات ()