این منم آن نغمه ناجور

کشمکش

یکی سیگار میکشه

یکی شمشیر میکشه

یکی دست میکشه

یکی نقاشی میکشه

یکی جارو میکشه

یکی جار میکشه

یکی آه میکشه

یکی کل میکشه

یکی کار میکشه

یکی ناز میکشه

یکی طناب میکشه

یکی تریاک میکشه

یکی جا میکشه

یکی کون میکشه

یکی Take Off میکشه

یکی زیر و رو میکشه

یکی کیسه میکشه

یکی نقشه میکشه

یکی خرناس میکشه

یکی خمیازه میکشه

یکی جیغ میکشه

یکی داد میکشه

یکی کمانچه میکشه

یکی تپانچه میکشه

یکی نفس میکشه

یکی حبس میکشه

یکی اتو میکشه

یکی دراز میکشه

یکی درد میکشه

یکی بنگ میکشه

یکی مسافر میکشه

یکی سانتر میکشه

یکی غذا میکشه

یکی پر میکشه

یکی سر میکشه

یکی پس میکشه

یکی پیش میکشه

 

میکشدم می براست . میکشدم دل بچپ .

رو که کشاکش خوشست. تو چه کشیدی ؟ بگو. *

* شعر از مولویست.

+ amir ; ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٥/٢٧
comment نظرات ()