این منم آن نغمه ناجور

وفای بعهد


«وَ وَفای بعَهد اَز سُنتهای پسَندیدۀ مَردُمان آن شهر بود.»

                                                                صُحُفِ اِبراهیم، باب آفرینش، آیاتِ 84 و 85

 

قرارمان برجاست، حتی اگر

            اثری که بر روی گلوی خونمرده جنازه برادرم باشد

                        از انگشتان تو باشد.

 

قرارمان برجاست، حتی اگر

            چهره فرزند دلبندم روزبروز

                        بتو شبیهتر گردد.

 

قرارمان برجاست، حتی اگر

            سرم از پیکر کنده باشد

            و

در یک پسکوچه، بازیچه دو بچه باشد

            که تو را پدر میخوانند.

 

قرارمان برجاست، رفیق

            خیالت تخت.

 

حال که نه تو قاتل برادرمی، نه زنم را گائیده ای و نه مرا کشته

                اینهمه پیغام و پسغام و زنگ و sms و تاکید برای چه؟

 

+ amir ; ٤:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٩
comment نظرات ()