این منم آن نغمه ناجور

واقعه

گفتم: حلالم کن؛

بسملم کرد.

+ amir ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٥
comment نظرات ()

 

من فضانوردم

سوار بر سفینۀ زمین

در سفر کهکشان

+ amir ; ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧
comment نظرات ()

چه شده؟

 

+ amir ; ٦:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۳
comment نظرات ()

چنگ

 

چنگی بدل نمیزند.

چنگی! بدل بزن.

 

 

 

 

----------------

این بغل یک لینک اضافه شده بنام "نقاشیهای ناجور" تحت عنوان "موضوعات وبلاگ"؛ پستهایی که نقاشی داشتند در آنجا گرد هم آمده اند. (سال نو هم مبارک!)

+ amir ; ٥:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱۳
comment نظرات ()

صراط مستقیم

صراط مستقیم

+ amir ; ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٥
comment نظرات ()

ن

در مهرماه 87 کشیده شدست.

+ amir ; ٦:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢٧
comment نظرات ()

زندگی

 

تِق

تِق

تِق

تِق

تِق

تِق

غیـــــــــــژ ...

                 ... دام.

مرد کوری در خیابان مرد.

 

+ amir ; ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۱٩
comment نظرات ()

گردش

 

 

سرگیجه گرفتم از اینهمه گردش.

چشمانم در کاسه سر میگردد.

سرم بر روی گردن میگردد.

من بر روی زمین میگردم.

زمین بدور خورشید میگردد.

خورشید در منظومه میگردد.

منظومه در کهکشان میگردد.

کهکشان در سحابی میگردد.

سحابی در جهان میگردد.

جهان، میگردد.

من تنها میگردم؛

نه که تنها من میگردم، که کائنات تنها میگردد؛ که فقط میگردد.

آنقدر میگردیم که ناگشته نماند جایی مصون از گردش ما.

بدنبال چه میگردیم؟

 

ندانمهای بسیارست، لیکن من نمیدانم.

 

+ amir ; ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٥
comment نظرات ()

بالفعل و بالقوه

بزرگی را گفتند : عالم بیعمل بچه ماند؟

گفت : بساقی بیعرق.

+ amir ; ٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٩
comment نظرات ()

حیات

 

نفسم را حبس میکنم و جفت-پا میپرم وسط حوضچه حیات؛

میدانم نفس اگر بکشم خواهم مرد.

 

+ amir ; ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٠
comment نظرات ()

← صفحه بعد صفحه قبل →