این منم آن نغمه ناجور

چشمها را بايد شست

نگاه ما ( منظورم از ما ، اکثريت مردمند) به گناهان و گناهکاران آنطور که بايد باشد نيست.
همه ميدانيم که گناهي مانند دروغ يا غيبت بمراتب بزرگتر از شرابخواري يا بي حجابي است ؛ چرا که:
مباش در پي آزار و هر چه خواهي کن  *  که در طريقت ما غير از اين گناهي نيست
اما برخوردي که با يک شرابخوار ميکنيم بد تر از برخوردي است که با يک دروغگو ميکنيم . اگر زني را ببينيم که حجاب ندارد ميگوييم مسلمان نيست ؛ اما هيچگاه زني را که غيبت ميکند نامسلمان نميدانيم.
بعضي از مواردي که در بالا بيان شد ، شايد بنظر شما گناه نباشد .شايد بنظر من هم گناه نباشد ، من تنها خواستم مثالي زده باشم.

خدا را شکر اينبار اول نشديم
چند روز پيش يه آمار وحشتناک شنيدم ؛ ايران از نظر تلفات ناشي از مين يا سطح زير کشت مين (درست يادم نيست ، شرمنده!)رتبه دوم جهان را دارد.

+ amir ; ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٩/۱٠
comment نظرات ()