این منم آن نغمه ناجور

کس شعر

مطالبي که در زير مي آيد از زبان يکي از دوستان شنيدم که وي از کتاب "کوچه احمد شاملو" نقل ميکرد.(و از خواندن اين کتاب سخت مشعوف بود.)
پيش از اينها که از بخاري خبري نبود و ملت براي گرم شدن به زير کرسي ميرفتند ، شبهاي دراز زمستان حوصله شان سر ميرفت.
خاصيت کرسي اين است که آدمها را گرد هم مي آورد.جماعت براي رفع بيکاري شبها در شبنشينيها کنار هم جمع ميشدند و شعر ميخواندند.
بر اين اساس بود که ملت بحرفهاي چرند و بيفايده ميگفتند "کرسي شعر"؛ که طي مرور زمان تبديل شد به "کس شعر".

+ amir ; ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/۱
comment نظرات ()