این منم آن نغمه ناجور

عزیزم جای تو خالی

سه شنبه هفته پیش با 11 نفر از رفقای قدیمی رفتیم مشهد و امروز صبح برگشتیم بتهران.در این 4 روز ثابت کردیم که انسان موجودیست که میتواند نخوابد . ما چند نفر از اول راهنمائی تا حالا با هم بودیم ؛ طبیعی بود که وقتی برای خوابیدن نمیماند.
در این سفر چیزهای تازه ای یاد گرفتم که بعدا بیشتر درباره اش مینویسم.

یک نکته :ابلهانه ترین کارها ،تلاش برای رساندن دست بضریح است.

+ amir ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱۱/۱٧
comment نظرات ()