این منم آن نغمه ناجور

کوچ بنفشه ها

شعر زير از محمدرضا شفيعي کدکني است ، تقديم بدوستداران فرهاد:

کوچ بنفشه ها

در روزهاي آخر اسفند
کوچ بنفشه هاي مهاجر
زيباست
در نيمروز روشن اسفند
وقتي بنفشه ها را از سايه هاي سرد
در اطلس شميم بهاران
با خاک و ريشه
ميهن سيارشان
در جعبه هاي کوچک چوبي
در گوشه خيابان مي آورند
جوي هزار زمزمه در من
ميجوشد
اي کاش
اي کاش آدمي وطنش را
مثل بنفشه ها
در جعبه هاي خاک
يکروز ميتوانست
همراه خويشتن ببرد هر کجا که خواست
در روشناي باران
در آفتاب پاک.

از کتاب از زبان برگ.

+ amir ; ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/٢٠
comment نظرات ()