این منم آن نغمه ناجور

خر نامه

شعر زير از ميرزاده عشقيست ؛ وصف حال و روزگار ماست:

خرنامه
دردا و حسرتا که جهان شد به کام خر!
زد چرخ سفله سکه دولت به نام خر!
خر سرور ار نباشد؛ پس هر خر از چه روي؟
گردد همي ز روي ارادت غلام خر!
افکنده است سايه ، هما بر سر خران
افتاده است طاير دولت به دام خر
خر بنده خران شد ، آزادگان دهر!
پهلو زن است چرخ، به اين احتشام خر
خرها تمام محترمند !اندرين ديار!
بايد نمود از دل و جان احترام خر
خرها وکيل ملت و ارکان دولتند
بنگر که بر چه پايه رسيده مقام خر؟
شد دائمي رياست خرها به ملک ما
ثبت است بر جريده عالم دوام خر
هنگامه ئي بپاست ، به هر کنج مملکت
از فتنه خواص پليد و عوام خر
آگاه از سياست کابينه ، کس نشد
نبود عجب که نيست معين مرام خر
گفتم به يک وزير ، که من بنده توام
يعني منم ز روي ارادت غلام خر
خرهاي تيزهوش ، وزيران دولتند
يا حبذا ز رتبه و شان و مقام خر
از آن الاغتر وکلايند ، از اين گروه
تثبيت شد به خلق جهان احتشام خر
شخص رئيس دولت ما ، مظهر خر است
نبود بجز خر ، آري قائم مقام خر
چون نسبت وزير به خر ، ظلم بر خر است
انصاف نيست ، کاستن از احترام خر
امروز روز خرخري و خر سواري است
فردا زمان خرکشي و انتقام خر

مردم ايران!تسليت.
اين همه خفت و خواري رو کي ميتونه تحمل کنه؟ فکرشو بکن ، احمدينژاد بياد به مردم ايران بگه بهداشت رو رعايت کنيد!
بي چشم و رويي از اين بيشتر!آدم احمدينژاد باشه ، پيام بهداشتي هم بده!!؟

+ amir ; ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٥/٢٤
comment نظرات ()