این منم آن نغمه ناجور

عدم گردم عدم چون ارغنون

پیرو سلسله نظریه های تخماتیکم امروز میخواهم درباره «عدم» صحبت کنم. عرفان اسلامی مراحلی دارد از جمله طلب و عشق و...که آخرین مرحله آن عدم است.
یعنی وقتی سالک (کسیکه در مسیر عرفانست)به آخرین مرحله تقرب و نزدیکی بخدا رسید ، او دیگر وجود ندارد و این تنها خداستکه وجود دارد ، در واقع وجود انسان در وجود خدا حل میشود و او تبدیل بخدا میشود .
نکته جالب اینستکه نظریه کره و فضا (که در نوشته قبلی بیان شد)بخوبی مرحله عدم را توجیه میکند.
فکر میکنید در این نظریه انسان کی به بیشترین حد نزدیکی به خدا میرسد ؟ وقتیکه کره بیشترین سطح تماس با فضا را داشته باشد یعنی کره بشعاع بی نهایت برسد اما هیچ وقت هیچ چیز به بینهایت نمیرسد !
اما اگر کره را بصورت یک حباب در نظر بگیریم وقتی حباب بترکد در واقع تبدیل بفضا شده است ، یعنی انسان بعدم رسیده و او و خدا یکی شده اند .
جالب بود نه؟ پس تا برنامه بعد!!

+ amir ; ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/٢
comment نظرات ()