این منم آن نغمه ناجور

قلب

 

مغز که کار نکند ، آدم نمیمیرد.

پا که کار نکند ، آدم نمیمیرد؛

اما این قلب ناکس اگر کار نکند ، آدم میمیرد.

 

حالا ممکنست شما جور دیگری فکر کنید .

مثلا بگوئید آدمیکه مرگ مغزی شده مرده است .

یا آدم فلج با مرده تفاوت چندانی ندارد.

  

اما قلب که کار نکند ، این ناکس – آدم – میمیرد.

 

درستست که فیل مرده و زنده اش صد تومانست.

و بعضی آدمها مرده و زنده شان توفیری ندارد.

  

اما...

آره دیگه ! قلب. 
+ amir ; ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱/۱٥
comment نظرات ()