هر شب، شب قدر است اگر قدر بداني!


شب قدري چنين عزيز و شريف           با تو تا روز خفتنم هوس است

حال دل با تو گفتنم هوس است           خبر دل شنفتنم هوس است
طمع خام بين که قصه فاش                 از رقيبان نهفتنم هوس است
شب قدري چنين عزيز و شريف           با تو تا روز خفتنم هوس است
ده که دردانه اي چنين نازک               در شب تار سفتنم هوس است
اي صبا امشبم مدد فرماي                  که سحرگه شکفتنم هوس است
از براي شرف به نوک مژه                  خاک راه تو رفتنم هوس است
همچو حافظ به رغم مدعيان               شعر رندانه گفتنم هوس است

04.gif

/ 1 نظر / 8 بازدید
m.a

سلام.پس قدر بدانيم و قدر را بدانيم البته ؛ و ما ادراک ما ليله القدر!