چند نکته از دیدار رهبر معظم الشان با مردم

امشب قسمتهایی از دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ، با مردم یکی از شهرها را ، از تلویزیون میدیدم که بخشهایی از آن بنظرم جالب آمد ، و بچند نکته پی بردم. حیفم آمد شما را بی نصیب بگذارم.
در بر هه ای از این دیدار مردی که خود را استاد دانشگاه میدانست پشت تریبون رفت و این بیت را خواند «گفته بودم چو بیائی غم دل با تو بگویم  *** چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیائی» و افزود من الآن چنان آشفته و متحیرم که نمیدانم چه بگویم .(و گویا در این هنگام بود که دامنش از دست برفت ، ولی ما از این واقعه تصویری ندیدیم!)
اما آنچه مهم بود این بود که این مرد پس از سالها ما را از گمراهی در آورد ، و بالا خره ملت فهمیدند که سعدی خدا بیامرز این شعر را برای چه کسی گفته بوده است.
در قسمتی دیگر از مراسم ، شاعری که غیر از شاعری زن هم بود، پشت تریبون رفت و رویاروی مقام بسیار والای رهبری ایستاد .او در حالی که بسختی اشک شوق نمیریخت! چند قطعه شعر در مدح آن مقام همام خواند و رفت.
در اینجا در راستای سخنان گوهربار آن عظیم الشان (که امسال را سال همبستگی نامیدند)با دوستانی که تا 2 ماه دیگر باید کنکور بدهند همبستگی میکنیم ، و تست زیر را با 4 گزینه بحضور ایشان پیشکش میکنیم:
مداحی* آن شاعر مذکور در برابر آن مقام مذکور آدم** را یاد «جلسات دیدار با مردم» کدام شخصیت زیر می اندازد؟
الف- امام علی
ب  - معاویه
ج  - هر دو
د   - هیچکدام
 بکسانی که گزینه صحیح را انتخاب کنند درود میفرستیم.

*در اینجا همان تملق است.
**آدم همان انسان است.

/ 0 نظر / 8 بازدید