هذيان

يک بار ديگر با حضور دهها ميليوني خود ، پاي صندوقهاي راي مشت محکمي  به اقصا نقاط استکبار خواهيم زد ؛ و نقشه هاي پليد و پلشت آمريکاي جنايتخوار را نقش بر آب ميکنيم.
من راي ميدهم ، تو راي ميدهي ، ما راي ميدهيم ؛ و با راي خود سرنوشت خويش را رقم خواهيم زد و بدين ترتيب در يک پروسه دموکراتيک ، حکومت مردم بر مردم را محقق خواهيم ساخت.
اينجا تنها جاي دنياست که اينهمه حکومتش مردم بر مردم است و بطور ميانگين در هر سال 1.264 انتخابات پر شور در آن برگزار ميشود، و ما از فرط دموکراسي و آزادي احساس خفگي ميکنيم ، و چقدر خوشبحالمان است.

از گفته هاي بالا استنباط ميشود درجه تب بيمار 54 درجه سانتيگراد باشد.
راه حل پزشکي :بيمار را بصورت کاملا لخت در آب سرد بخوابانيد ، باشد که خداوند به اين لخت در آب سرد خوابيده عنايتي بفرمايد.

/ 1 نظر / 17 بازدید
Max

پستهای شمارو دنبال ميکنم ... نکته بينی جالبی داريد.