خوردم بپیسی !

ساعت 12 شب مثل بچه آدم گرفتم خوابیدم ، که باز کرم مغزم شروع کرد بلولیدن . مگر گذاشت بخوابم ؟! حتی من رو واداشت که تن رو از بستر بکنم و پاشم چند سطری یادداشت کنم که مبادا فردا از یادم برود. نشون به این نشون که تا ساعت 3 نصفه شب بیدار بودم. کمتر چرند بگم . بریم سراغ سطور مرقوم:

 

هدف داشتن یعنی نیاز داشتن . بعبارت دیگر تا نیازی نباشد هدفی در کار نیست.

من قصد میکنم فلان کار را بکنم تا فلان نیازم را ارضاء کنم .

اما « الله الصمد » ، خداوند بی نیازست. پس نمیتوانیم هدفی برای خدا متصور شویم.

خلقت ، آفرینش جهان کار کیست؟ خدا.

«هدف خلقت چیست» ، یعنی اینکه هدف فاعل خلقت (خدا) چیست ؛ و چون خدا بی نیازست پس نمیتوان برایش هدف متصور شد. پس هدف خلقتی در کار نیست. یعنی کشک! نگار نازنین هیچی بهیچی ! و در نهایت پوچی.

پس بقول حافظ برو سیگارت رو بکش دست از این حرفها بردار :

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید بحکمت این معما را.

 

حالا تکلیف ما چیه؟ دو تا انتخاب داریم : شادی ، غمگینی. خوب معلومه! هر آدم عاقلی شادی رو انتخاب میکنه . تو این دنیا باید تا میتونیم شاد باشیم . هر جا در معرض انتخابی قرار گرفتیم ، بی هیچ ملاحظه ای باید گزینه ای رو انتخاب کرد که بشادی ( یا لذت ) بیشتر ( چه برای خودم ، چه برای دیگران ) بیانجامد .

عزیزان قدر یکدیگر بدانیم

که تا نا آگه ز یکدیگر نمانیم.

 

بین خودمان باشه! من هنوز مطمئن نیستم که هر هدفی مستلزم وجود نیازست ( یا ببیان دیگر هدف داشتن عین نیازست .) ولی هیچ هدفی هم نتونستم در نظر بگیرم که عاری از نیاز باشه؟ نظر تو چیه؟

/ 6 نظر / 17 بازدید
مصطفی

خوب خیلی قطعی نمیشه در این مورد حرف زد. ولی عرفا می گن که این نیاز عدم بوده که باعث خلقت شده. یعنی خدا ناگفته ی موجودات رو می شنیده به علت این که توانا به هر کاریه. ولی در هر صورت کار عبثی کرده من که حال نمی کنم.

تكتم

حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است / بهتر آنست که من خاطر خود خوش دارم

م.گـم

سلام هروقت مطمئن شدی منم خبر کن. هرچند که: آن را که خبر شد خبری باز نیامد...! پس همون بهتر که شما نمی دونستین من مریضم! بابت راهنماییت ممنونم. خیلی آرومم کرد. یا علی.::.

حسام

سلام چطوری؟ خوفی؟ نيستی؟ سری به ما نميزنی؟ کوهن نيومدی؟ خوش باشی فعلا

آینه

سلام .... اين پستت بد جوری چالش گراست ولی خب تصور ميکنم کمی بشر گونه به قضيه نگاه کردی در واقع خداوند رو با معيار های خاکی سنجيدی نه معيار های افلاکی .... ممکنه منشاءاهداف ما آدميزادگان نياز باشه ولی نميشه ريشه ی اهداف خدايی رو هم نياز دونست ريشه ی خلقت ...رحمته ....لطفه چون اين ذاتی خداست ...صفت محض خداست خداوند بی نياز برای توجيه آفرينش بشريت دليلی به مراتب محکم تر و زيبا تر از نياز (که مختص بشره)داره ... در مجموع ممنون از طرح اين مسئله و ممنون از طرح ديدگاهت لا تدرکه الابصار و هو يدرک الابصار

بهروز

خيام حرف خوبی ميزنه: گویند کسان بهشت با حور خوش است من می گویم که آب انگور خوش است اين نقد بگير و آن نسيه بدار کاواز دهل شنيدن از دور خوش است نتیجه اخلاقی: برو اول آب انگور بخور بعدش برو سراغ سيگارت.