باش تا صبح دولتت بدمد

آنانکه میپندارند تحریم انتخابات ابزار ناکارآمدیست ببینند:
همین که صلاحیت معین را تایید کرده اند و فیلم تبلیغاتی او را پخش کردند ، از ثمرات شرکت نکردن مردم در انتخابات مجلس هفتم است.
حرفهایی که نامزدها میزنند (که تا دیروز جرم بود اگر من و شما میگفتیم)و عملکرد 30 ساله نظام را زیر سوال میبرند ، که بیشتر شبیه خودزنی جمهوری اسلامیست.
همه اینها بی علت نیست و بنظر من از نتایج تحریم است.
آیا اگر مردم در انتخابات شوراها و مجلس هفتم شرکت میکردند ، باز هم امروز چنین حرفهایی میشنیدیم؟ باز هم شاهد تایید صلاحیت کسی بودیم که راه براه دم از عدم مشروعیت حکم حکومتی میزند؟
اگر حاکمان خطر تحریم را حس نمیکردند ، کی فیلم تولیدی معین از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشد؟

و فراموش نکنیم که این هنوز از نتایج سحر است ، و اگر همچنان به عدم حضور در انتخابات مصر باشیم صبح دولتمان نیز میدمد!

/ 3 نظر / 6 بازدید
hhh

معلوم می شه هنوز هيچی نفهميدی