حکمت متعالیه اسلامی

آنچه در زیر می آید عینا از کتاب خصال شيخ صدوق آورده شده ، بدون شرح!
خصال شيخ صدوق ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ هفتم ، صفحه 278:

شانزده صنف از امت محمد(ص) خاندان او را دوست نداند و دشمن و کينه ورز آنها هستند _ مسلم بن خالد و جمعي از امام ششم(ع)روايت کرده اند که سيزده صنف از امت و در روايت تميم بن بهلول شانزده صنف از امت جدم محمد(ص)ما را دوست ندارند و مردم را بدوستی ما وا نمیدارند؟ دشمن ما میباشند و پیروی از ما نمیکنند و ما را وا میگذارند و مردم را از ما دور میکنند اینان بطور تحقیق دشمن ما هستند ، آتش دوزخ از آن آنهاست و عذاب سوزناک از آن آنهاست گوید عرض کردم آنها را برای ما بیان کن خدا تو را از شر آنها نگه دارد فرمود:
1-کسی که عضو زائدی در خلقت اوست کسی از مردم که در خلقتش عضو زائدیست نمیبینی جز آنکه دریافت میکنی با ما اظهار دشمنی میکند و دوست ما نیست.
2-کسی که در خلقتش نقصانی است ، در مردم هیچکس از خلق خدا که ناقص آفریده شده نمیبینی جز آنکه دریافت میکنی در دلش نسبت بما کینه ای دارد.
3-کسی که مادرزاد چشم راستش کور است هیچ آفریده ای از خدا را نمیبینی که با دیده راست از مادر کور زائیده شده باشد جز آنکه با ما در جنگست و با دشمنان ما همدست است.
4-مردان سیاه مو ؛ نمیبینی در خلق خدای عز و جل مردان سیاه مو که هر چه عمر آنها دراز میشود مویشان سپید نشود و ریشش چون پر زیر گلوی کلاغ سیاه باشد جز آنکه از ما روگردان است و در شمار دشمنان ماست.
5-مردان بسیار سیاه رنگ کسی از آنها را نمیبینی جز آنکه ما را سخت دشنام میدهد و دشمنان ما را مدح میکنند.
6-مردان کچل هیچ مردی را نبینی که کچلی دارد جز آنکه نسبت بما بدگو و بد زبان است و بر زیان ما سخن چینی میکند.
7-مردانیکه نگین سبز در دست میکنند و آنها بسیارند هیچکدام را نبینی جز آنکه برخورد کنند با ما بروئی و پشت کنند بروی دیگر و برای هلاک ما پی فرصت میگردند.
8-زنا زادگان هیچکدام را نبینی جز آنکه دشمن ما و کینه توز ما باشند.
9-مردان پیس بهیچکدام برخورد نمیکنی جز آنکه میبینی در کمین ما و شیعیان ما نشسته و در صدد است بگمان خود ما را گمراه کند و از راه حق بگرداند.
10-خوره داران که سنگ دوزخ باشند و در آن در آیند.
11-مابونها هیچکدام را نمیبینی جز آنکه بهجو ما سرود میخواند و مردم را بر ما میشوراند.
12-اهل شهری که سیستان نام دارد آنان با ما دشمنند و در اظهار دشمنی آنان بدترین خلقند عذابی که بر فرعون و هامان و قارون است بر آنها باد.
13-اهل شهری که ری نام دارد آنها دشمنان خدا و رسولخدا و خاندان اویند جنگ با خاندان پیغمبر(ص)را جهاد میپندارند و مال آنها را غنیمت میشمارند عذاب رسوا کننده در دنیا و آخرت از آنهاست و در آن پاینده هستند.
14-اهل شهری که موصل نام دارد آنان بدترین کسانند که بر روی زمینند.
15-اهل شهری که زوراء نام دارد و در آخر زمان ساخته میشود که بخون ما شفا میطلبند و بکینه و دشمنی ما تقرب میجویند در دشمنی با ما همداستانند جنگ با ما را واجب میدانند و کشتن ما را لازم میپندارند پسر جانم از اینان بر حذر باش ، در حذر باش دو تن اینگونه اشخاص با خانواده تو تنها نشوند جز آنکه قصد کشتن او را کنند ، لفظ این روایت از اول تا آخر از تمیم بن بهلول است.

/ 4 نظر / 7 بازدید
مجتبي

شرمنده اخلاق ورزشيت. بيا الان گذاشتم.

علي

جالب بود و كمي خنده دار.البته فكر مي كنم خنده دار بودن اين مطلب دليل رد آن باشد.

علي

اقا نمي خواهي به روز بشوي؟مشتاقان منتظرند

هیچ کس

راستش من اصولا علاقه ای به شنیدن حرفهای سیاسی ندارم . چون تکرار مکررات است و آخرش هم هیچ . عقاید خودم رو دارم ولی سرشون با کسی بحث نمی کنم . ولی در هر حال وبلاگتون خیلی برام جالب بود . موفق باشین . از چند تا از مطالب هم خیلی خوشم اومد