عجب خر تو خريه!

پاپ مرد. مراسم تدفينش با حضور سران کشورهاي مختلف برگزار شد. موشه کاتساو (رئيس جمهور ايراني الاصل اسرائيل)و خاتمي نيز در مراسم بودند. ايران واسرائيل هر دو با حرف I آغاز ميشوند. خاتمي و کاتساو هر دو با K شروع ميشود.بنابراين در مراسم اين دو نفر ناخواسته در کنار يکديگر قرار گرفتند.
مراسم تدفين پاپ تمام شد .کاتساو به اسرائيل رفت وگفت در مراسم با خاتمي دست داده و چند کلمه اي درابره زادگاه مشترکشان(يزد)با او بزبان فارسي صحبت کرده.
خاتمي به ايران آمد وگفته هاي او را تکذيب کرد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس عکسي را مخابره کرد که خاتمي وکاتساو را در کنار يکديگر نشان ميداد.
ابطحي(رئيس دفتر خاتمی)در اينباره چنين نوشت:اگر دو نفری که در نزدیکی هم نشسته اند، و یا در کنار یکدیگر ایستاده اند نیز به یکدیگر دست بدهند و ادب را رعایت نمایند در هیچ عرف سیاسی به معنای گفتگو و یا تغییر سیاست تلقی نمی شود
کاتساو هم تاکيد کرد که گفتگوي او با خاتمي کاملا عرفي بوده و هيچ جنبه سياسي نداشته.
تلويزيون جمهوري اسلامي کل ماجرا رامنکر شد و در چندين برنامه تحليلي اعلام کرد نه تنها خاتمي با کاتساو گفتگو نکرده بلکه اين دو اصلا در کنار يکديگر  قرار نگرفته اند و چه بسا فرسنگها با هم فاصله داشته اند.و عکس مذکور نيز ترفند پليدي بوده است از جانب فتو شاپ!04.gif

يکي اين وسط داره دروغ ميگه:اگر فرض کنيم که کاتساو دروغ گفته ، بايد بگرديم دنبال انگيزه اش(از همه کساني که انگيزه احتمالي وي را حدس ميزنند عاجزانه تقاضا ميشود...)
اما اگر فرض کنيم که خاتمي دروغ گفته، اولين انگيزه اي که بذهنمان ميرسد حفظ جان است.در واقع هر کس ديگري هم جاي خاتمي بود از بيخ عرب ميشد.(البته خاتمي اولين بار نيست که دورغ ميگويد و در اين امر يدي طولا دارد)

عجب خر تو خريه:معلوم نيست اين سيستم چه جوري 26 سال دوام آورده ، رئيس جمهور وقتي ميخواهد يک خالي ببندد حتي با رئيس دفترش هم هماهنگ نميکنه!که اينجوري سه نشه.

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
احسان

سلام سال نو مبارک وبلاگ جالبی داری اگه وقت کردی به منم یه سری بزن خدانگهدار