الغرض!

درد ما را نیست درمان، بیخیــال        هجر ما را نیست پایان، بیخیال

دین و دل بردند و قصد جان کنند        بیخیال ِ جور خوبان، بیخیــــال

در بهـــــای بوسه ای جانی طلب        میکنند این دلستانان، بیخیـــــال

خون ما خوردند این کافــــردلان         ای مسلمانان چه درمان؟ بیخیال

همچو حافظ روز و شب بیخویشتن     گشته ام سوزان و گریان، بیخیال

 

شعر بالا حاصل همفکری بنده و حضرت حافظست.

/ 5 نظر / 4 بازدید
پرواز

از مسلمانان هیچ درمانی نمی باشد، چاره جز بی خیالی بر ما نمی باشد!

پرواز

تشکرات فراوان، اگر خاطر خودتان آزرده نمی شود بگذارید بماند!

جلال

تلاش قابل تحسینی بود امیدوارم خود حضرت حافظ به فریاد الغیاثتان برسد!!!

حوا

حافظ شماره 2

همايون

در تاريخ بوده اند بسياري چون شما كه دست به دست شاعران كهني چون حافظ داده اند تا شعر پارسي را به كمال خويش برسانند. تلاششان قابل تقدير و تحسين بوده و كارشان قابل توجه. به نظر مي رسد اين شعر درخور ِ خوانش موسيقيايي به سبك هتك باشد. حال اين خود تفكر عميق مي طلبد كه چگونه مي توان با شاعري مرحوم چون حافظ و پس از 700 سال همفكري نمود.