کدام مرگ را ترجیح میدهید ؟

پیش ازاینکه پاسخ دهید هر کدام از موارد را در ذهن خوب تجسم کنید . همه لطف این متن در تصور کردن آنست – حتی اگر تصور کردنش سختست!ولی ممکنست.-

سقوط از پل عابر پیاده بمیان انبوه خودروهای سواری .

برق گرفتگی .

کشته شدن بخاطر سوء تفاهمی در انتقام .

مسمومیت ناشی از بلع 33 قرص خواب آور.

مرگ طبیعی بعلت کهولت سن در 103 سالگی .

مرگ در اثر نارساییهای دوران جنینی .

اعدام با طناب دار بجرم تجاوز بعنف .

شهادت در جبهه های حق علیه باطل بر مبنای ایدئولوژی رهبر فکری .

نارسایی اندامهای حیاتی بخاطر افراط در استعمال بنگ .

اصابت چاقو بیک ناحیه مناسب بدن در یک دعوای محلی .

سرطان پروستات یا تخمدان (بستگی دارد بشما .)

روده بر شدن از خنده .

زهره ترک شدن از ترس.

خودکشی با توده کوچک سربی .

پرشدن ششها از آب اقیانوس اطلس شمالی .

یخ زدن در نقطه ای مناسب از هیمالیا.

نبردن نام یک رفیق در زیر شکنجه عناصر اطلاعاتی .

هیجان ناشی از باخت تیم محبوبتان در فینال جام باشگاههای هر کجا .

بدام نژادپرستان افتادن در زیرزمینی در یکی از شهرهای آلمان غربی سابق.

فرط اشتیاق .

دق کردن ناشی از مقاومت در برابر ریزش اشک .

تحریک خارج از کنترل کلیتوریس با یکی از ابزارهای الکتریکی .

افتادن زیر دست و پای جماعتی که هنگام وقوع زلزله قصد خروج از در کوچک مسجد جامع را دارند.

سوختن تا محو آخرین علائم حیاتی ؛ و دیوانه وار خود را بدر و دیوار کوبیدن.

0

/ 15 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرانسوا اشمیت مرقددوز

یه مورد رو اضافه کن: مردن در اثر تموم شدن ِ آب حیات

مصطفی

مرگ بر اثر اوردوز هروئین وقتی از کمبود رگ تو خایت تزریق کنی و ریغ رحمت رو سر بکشی.

خود کشی بوسيله تپانچه بعد از کشتن نزدیک ترین دوستم به اين علت که با اولین و آخرین عشقم سکس کرده.

علی کريمی(بدون نام قبلی)

از بين گزينه ها ۳۳ قرص خواب اور بد نيست.

.

خود کشی با آمپول هوا

فرزين

من دلم می خواد در حال خروج از در يه مسجد هنگام وقوع زلزله زير دست و پای ملت به گا برم. چون هم آخرين جايی که تو زندگيم بودم مسجد بوده و هم توسط مسلمانان واقعی به فاک ميريم.

نگار

روده بر شدن از خنده .

عقیق

من حضم شدن در معده ی نهنگ را ترجیح می دم!!!