/ 10 نظر / 105 بازدید
تكتم

نگران :) و البته به هر دو تا معنيش هم می خوره .

ش

من به فارسی نمی تونم بنويسم... وبت زیباست...

تكتم

خب ديگه ، ادبياتی ها از اين کار ها می کنن ! دو تا مطلب مختلف بود ، خواستم فاصله ای باشه ، بدون نشانه ای !

سلام منظورم تایپ فارسی بود.بايد بعضی کلمه ها رو از توی جمله های ديگه در بيارم *...ابيدوارم منظورم متوجه شده باشيد...

تكتم

به همه ی اين هايی که گفتی می شه گفت ادبياتی :) ولی منظور من رشته ی ادبيات بود ، و اتفاقا نقاشی هم می کنم . :)

حان

سشمشئ شظثظشئ نخذث شظثظشئ ئشد يشق ذخفثن شسفشئ نختشاث فخ

آینه

انتظار ... شايد همترديد