قسم به اسم آزادی

قسم به اسم آزادی  / به لحظه ای که جان دادی  / قسم بفریاد آخر  / به اشک لرزان مادر / ...
4، 5 سال پیش در چنین روزهایی این سرود را از صدا و سیما زیاد میشنیدید.پارسال یا پیارسال بود که در روزهای اول دهه فجر بازهم این سرود را از صدا وسیما شنیدم ، اما چیزی که توجهم را جلب کرد ، این بود که جمله قسم به اسم آزادی را از سرود حذف کرده بودند ؛ در واقع این سرود را از وسطش پخش میکردند.اولش خیال میکردم که من اشتباه کردم ولی در آن سال هر بار که این سرود پخش میشد با دقت بهش گوش میکردم و قسم به اسم آزادی را نمیشنیدم.تا اینکه امسال بطور کل این سرود از آرشیو سرودهای انقلابی صدا و سیما حذف شده است.چرا؟
این حذف شدنها (حذف این سرود ، حذف قسمتی از سخنرانی امام در بهشت زهرا ...)ناخودآگاه آدم را بیاد داستان قلعه حیوانات می اندازد.
 
وحدت
فرهاد در سال 57 تحت تاثیر فضای آنموقع و در بحبوحه انقلاب سرود وحدت را روی آهنگی از اسفندیار منفرد زاده خواند.
امسال برای اولین بار این سرود از صدا و سیما پخش شد ، نه یکبار ، بلکه چند بار آنهم وسط اخبار سراسری!چرا؟

راهپیمایی
جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی ندارد که مردم را بخاطر دفاع و پاس داشتن آن براهپیمایی فرا خواند .در سالهای اخیر که من بیاد دارم تنها ابزار حکومت برای ترغیب جماعت براهپیمایی ترساندن از تهدیدها و دشمن خارجی است.

/ 2 نظر / 26 بازدید
مهرداد

به اشک غلتان مادر این سرود برای سازمان مجاهدین خلق بود- برای همین حذف شد به لاله ی در خون خفته. شهید دست از جان شسته / قسم به فریاد آخر. به اشک غلتان مادر / که راه ما. باشد آن. راه تو . ای شهید / که راه ما. باشد آن. راه تو. ای شهید / که راه ما باشد آن راه تو ای شهید / همه به پیش. همه به پیش. به یک صدا. “جاویدان ایرانه عزیزه ما“ قسم به اسم آزادی. به لحظه ای که جان دادی / به قلب از هم پاشیده. شهید در خون غلتیده / که راه ما. باشد آن. راه تو. ای شهید / که راه ما باشد آن راه تو ای شهید / همه به پیش. همه به پیش. به یک صدا. “جاویدان ایرانه عزیزه ما“ قسم به عزم هم رزمان. ستم کشان با ایمان / دل خستگان جان بر کف. دلاوران هم پیمان / که راه ما. باشد آن. راه تو. ای شهید / که راه ما باشد آن راه تو ای شهید / همه به پیش. همه به پیش. به یک صدا. “جاویدان ایرانه عزیزه ما“

جالب بود