به نام خدا
سلام
چرا ما زنده ايم ؟
شايد ابتدايي ترين و مهمترين موضوع براي هر انسان هدف او از زيستن باشد. مسلما من براي ادامه حيات و براي اينكه دست به خودكشي نزنم و سختيهاي زندگي را بپذيرم بايد دليلي منطقي داشته باشم.
هدف از زيستن چيست؟ معمولا انسانها براي طفره رفتن از پاسخ دادن به اين سؤال اهداف پست و كوچكي براي خود در نظر ميگيرند و زندگي را براي خود تلاش براي رسيدن به آن هدف تعريف ميكنند . در حاليكه خود نيز ميدانند كه اهميت زندگي خيلي بيشتر از اهميت آن هدف است .
پائولو كوئيلو در كتاب كيمياگر خود به كسي اشاره ميكند كه آرزوي سفر حج دارد و زندگي ميكند به اميد روزي كه به حج برود . اما وقتي شرائط سفر برايش مهيا ميشود به آن سفر نميرود تا هنوز براي زندگي كردن اميد داشته باشد .
من فكر ميكنم پس از مرگ روح ما بسوي آفريدگارش ميرود و هر چقدر روح قويتر باشد به او نزديكتر ميشود . پس هدف زندگي بايد تقويت روح باشد تا پس از مرگ تن (و تولد روح ) با توان بيشتري بسوي مقصد برود .
و براي تقويت روح تنها بايد درست زندگي كنيم . به همين راحتي .

/ 1 نظر / 11 بازدید
مجید

سلام ... خوبی اميدوارم هميشه در زندگی موفق و سر بلند باشی و روزهای خوب و خوشی داشته باشی اگه وقت کردی به کلبه درويش ما هم سری بزن خوشحال می شم ... قربانت خداحافظ