کوچ بنفشه ها

شعر زير از محمدرضا شفيعي کدکني است ، تقديم بدوستداران فرهاد:

کوچ بنفشه ها

در روزهاي آخر اسفند
کوچ بنفشه هاي مهاجر
زيباست
در نيمروز روشن اسفند
وقتي بنفشه ها را از سايه هاي سرد
در اطلس شميم بهاران
با خاک و ريشه
ميهن سيارشان
در جعبه هاي کوچک چوبي
در گوشه خيابان مي آورند
جوي هزار زمزمه در من
ميجوشد
اي کاش
اي کاش آدمي وطنش را
مثل بنفشه ها
در جعبه هاي خاک
يکروز ميتوانست
همراه خويشتن ببرد هر کجا که خواست
در روشناي باران
در آفتاب پاک.

از کتاب از زبان برگ.

/ 3 نظر / 112 بازدید
زهره

خیلی قشنگ بود ... هم نقاشیت .. هم این شعر ... راستی اول شدم؟[چشمک][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

زهره

یادم رفت بگم ... خیلی خوب شد که آرشیوتو یه سر و سامون دادی ... به نفع ما ... [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

زهره

ممنون که خبر دادی[گل]